toggle navigation

Edukinesiologie omschrijving

Edukinesiologie

Edukinesiologie is een onderdeel van de Kinesiologie en werkt met oefeningen die linker- en rechter hersenhelft stimuleren om optimaal samen te werken, dit is belangrijk voor een goede concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling. De basis hiervoor wordt al gelegd in de babyfase door het kruipen. Niet alleen de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelften is van belang, maar ook de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het leerproces kan alleen goed verlopen wanneer het gehele brein ingeschakeld is en goed samenwerkt. De coördinatie tussen hersenen, zintuigen, handen en voeten wordt verbeterd.

Voorkomende verschijnselen bij het minder samenwerken van de hersendelen zijn:

  • Je bent faalangstig (ik kan het toch niet)
  • Je voelt je onzeker
  • Je bent hyperactief en kunt geen moment stilzitten
  • Bij proefwerken of examens sla je dicht, etc.
  • Je kunt je niet goed concentreren
  • Je draait letters om
  • Je hebt moeite met leesbaar schrijven
  • Je hebt moeite met lezen of rekenen of andere vaardigheden

In mijn praktijk werk ik eraan om de samenwerking van beide hersenhelften te optimaliseren en zo bovenstaande problemen aan te pakken. Door middel van spiertesten uit de Touch for Health kunnen energieblokkades worden opgespoord bij iedereen die leesproblemen heeft op school of als volwassene.¬†Door middel van spiertesten en observeren wordt duidelijk welke activiteiten of bewegingen stress veroorzaken en daarom het plezier in het leren blokkeren. Er wordt bepaald welke oefeningen het beste zijn om de vastgelopen situatie te deblokkeren. Om zodoende de stress te verminderen en de coördinatie en concentratie te verbeteren. Deze oefeningen zijn eenvoudig te leren. Het leerproces zal zo gemakkelijker verlopen en meer plezier geven. Ook leer je welke oefeningen thuis of op school kunnen worden toegepast om de coördinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.

Edukinesiologie is niet alleen voor mensen met duidelijke leerproblemen. Juist ook degene die zich nooit hebben gezien als iemand met leerproblemen kunnen er voordeel bij hebben. Edukinesiologie kan de leercapaciteit verhogen, doordat het vermogen verbetert om informatie te verwerken en op te roepen. Er moet een goede samenwerking zijn tussen alle delen van de hersenen om goed te kunnen functioneren en presteren.