toggle navigation
Els Baars

Mijn naam is Els Houkema-Baars en in mijn ruim 30 jarige onderwijsloopbaan heb ik altijd een sterke behoefte gehad om oplossingen te zoeken voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Als leerkracht, later (motorische) remedial teacher, intern begeleider en expert special needs, merkte ik dat de gebruikelijke onderwijsmethodes lang niet altijd een oplossing wisten te bieden. Na verdieping in het alternatieve circuit werk ik nu met een drietal aanpakken die aanvullend zijn op de reguliere schoolmethodieken.

Vanuit bovenstaande methodieken ben ik zo'n 20 jaar geleden ook begonnen om volwassenen te ondersteunen, die vastliepen in hun werk of privéleven. Vanuit mijn praktijk kijk ik samen met de cliënt waar de blokkades zitten en werk er met de betrokkene aan die te verhelpen. Spiertesten vormen de basis van mijn aanpak aangevuld met diverse methodieken. Ik ga erg uit van het zelf herstellend vermogen van de mens en mijn behandelingen beslaan zelden meer dan 3 bijeenkomsten.

Ik bied:

  • Professionaliteit in een positieve sfeer
  • Ondersteuning bij het zoeken naar de beste aanpak
  • Oplossen van blokkades en programmeringen tot in vorige levens
  • Een stimulerende benadering die uitgaat van eigen kracht en sterkte

Met als doel:

  • Een analyse op maat
  • Praktische adviezen en handvaten om leerproblemen zelf aan te kunnen pakken
  • Meer ruimte in het maken van nieuwe keuzes door het loslaten van oude programmeringen
  • Aanreiking methodieken om jezelf meer in je eigen kracht te zetten