toggle navigation

Leren leren

Leren is alleen mogelijk wanneer onze hersenhelften goed samenwerken. Iedere behandeling start bij mij dus met onderzoeken hoe die samenwerking is en welke voorkeuren er bij jou aanwezig zijn.

Dominantiepatronen en Hersenhelften:

Hersenhelft

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht (beelddenker), omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen (b/d) en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk zijn, omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter.

Dominantietest:

Tekening

Dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oor dominantie.  De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas of helemaal links of rechts. Elke combinatie zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksogig, rechtshandig, rechtsvoetig en linksorig is en waarbij de linkerhersenhelft dominant is, functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon, maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en gedrag in de klas.

Werkwijze whereELS

In een eerste sessie van ongeveer 30 minuten wordt vastgesteld welk dominantiepatroon je hebt. De dominantietest die eenvoudig en snel is af te nemen vormt de basis van het begin van de zoektocht naar de oorzaak van de leermoeilijkheden die een kind ondervindt. In een tweede sessie stellen we de mate van samenwerking tussen de beide hersenhelften vast volgens de Edukinesiologie. Mochten er zich op dit vlak problemen voordoen, dan worden die verholpen en gaan er oefeningen mee naar huis om de samenwerking te verankeren.

Na het voorgaande kan een vrijblijvend advies of behandelingsprogramma opgesteld worden.

Kernvisiemethode

Mocht uit alles blijken dat je een voorkeur hebt voor het werken met de rechter hersenhelft, dan kunnen we een start maken met het werken met de Kernvisiemethode. Deze methode biedt een andere manier van leren aan, die beter aansluit bij de leerstijl van deze kinderen. Hij is naast die van de gebruikelijke schoolmethodes te gebruiken, maar vereist ook inzet in de thuissituatie. De kernvisiemethode kun je je in 8 bijeenkomsten eigen maken.