toggle navigation

LEERCOACH

Per uur € 70,-

Het aantal consulten Kernvisie methode, die nodig zijn voor goede hulp, bedraagt tussen de zes en de acht.
Hiertussen liggen altijd drie weken, waardoor een redelijke betalingsspreiding ontstaat.
De kosten worden niet door de zorgverzekering gedekt. Meerdere gemeentes hebben ze wel opgenomen bij de dyslexie vergoedingen. Binnen Friesland is dat nog niet het geval.

U kunt de consulten wel als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren.

Logo WhereEls

LEEFCOACH

Per uur € 75,- inclusief BTW

De kosten worden helaas niet door de zorgverzekering vergoed.